Как да подобрите своето бизнес представяне?
Намери посоката с ЕconoCompass
Финансово -икономически анализ за микро, малки и средни предприятия.
Как работи системата

Как работи системата

Финансово-икономически анализ на бизнеса Ви за 10 минути. За да направите анализ на своята компания преминавате през три основни стъпки.

Регистрация в EconoCompass

С регистрацията си Вие създавате свой профил в EconoCompass.com. Тя е бърза и изисква потвърждение от и-мейл. Отнема 2-3 минути в зависимост от това къде е позиционирана Вашата електронна поща.

Въведете своите данни

За въвеждането на данните e необходимо да влезете в профила си и да попълните въпросника с данни от финансовите отчети на компанията Ви за последните три приключили години. Въвеждането на данните отнема 5-7 минути.

Генериране и получаване

Системата генерира Вашия финансово-икономически анализ. След извършване на плащане анализът се изпраща на вашият и-мейл и е достъпен в профила Ви на EconoCompass.com.

За анализът

С какво, за кого и как може да бъде полезен финансово- икономическият анализ на EconoCompass?

Изтегли примерен финансово-икономически анализ направен от EconoCompass

Kакво съдържа анализа – методология и авторство

За кого е предназначен и защо е необходим EconoCompass?

Цени


 • 30 EUR

  Еднократен анализ

  Финансово-икономически анализ на Вашата компания, на един от езиците, на които работи системата. Имате възможност да коригирате въведените данни, като информацията, която сте въвели и готовия анализ се съхраняват във Вашия профил на EconoCompass.com за период от една година.


 • 5 EUR

  Анализ на допълнителен език

  Получавате финансово -икономическият анализ, който сте поръчали, на един допълнителен език, на които работи системата – английски, немски, испански или български. Всеки един от анализите се съхранява във Вашия профил на EconoCompass.com за период от една година.


 • 150 EUR

  Пълен достъп

  Получавате пълен достъп до системата за финансово- икономически анализи на EconoCompass.com за период от една година, като можете да правите неограничен брой анализи на различни компании на всеки един от езиците, на които работи системата. Цялата въведена от вас информация и получени анализи се съхраняват във Вашия профил на EconoCompass.com за период от една година.


 • Вход

За нас

EconoCompass е разработка на консултантската компания Дабъл Д ЕООД. Компанията е специализирана в предоставяне на продукти за финансово и бизнес развитие и разработване на широк спектър от анализи и стратегии за цялостно развитие и по отделни проекти.

Екипът на Дабъл Д ЕООД е съставен от експерти с дългогодишен практически опит и университетски преподаватели. Възможността за предоставяне на финансово-икономическа диагностика на бизнеса в реално време чрез EconoCompass е реализирана с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Тази разработка е създаденa в изпълнение на ДБФП BG161PO003-1.1.07 - 0600-C0001 “ Внедряване на система за финансово-икономическа диагностика на бизнеса в реално време “, Бенефициент: Дабъл Д ЕООД. Разработката е създадена с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на разработката се носи от Дабъл Д ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази разработка отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Контакти

България, 1164 София, ул. Стоян Михайловски 26, ет.1, офис 1